תהליך השחזור

תהליך שחזור הנתונים   

שלב 1.
 בכל פעם שלקוח מוסר כונן קשיח, הוא נבדק תחילה על מנת להבין את הבעיה העיקרית בו. (כשיש איזו שהיא בעיה פיזית בכונן הקשיח, אנו פותחים אותו כדי לוודא אם ניתן לשחזר את הנתונים או לא). שים לב ! במידה ונפתח את הדיסק הקשיח, תפוג אחריות הספק.

 
הערה: - על הלקוח לבצע  גיבוי של הנתונים (אם ניתן לראות את הנתונים) עוד לפני מסירת  הכונן הקשיח למעבדתנו למטרת שחזור נתונים. כך שלא תתעורר כל בעיה בזמן הבדיקות.
 
אם אתה שולח את הכונן הקשיח לצורך שחזור נתונים על ידי שליח, שלח תחילה את טופס הבדיקה
ראה להלן, לאחר שמלאת את הפרטים הנדרשים (נא שלח דף ראשון בלבד).
 
כדי לפתוח הזמנת בדיקה, לחץ על הקישור –
פתח הזמנה.

 אנו ממליצים לך לעטוף את הכונן הקשיח  באריזת בועות או קצף כדי להגן על הכונן מפני נזק בהובלה. כלול במשלוח את כרטיס הביקור שלך או פרטי הקשר שלך ואת תאור הבעיה עם הכונן וכן את הקבצים/ תיקיות החשובים לך ביותר לפי סדר חשיבותם. 


 
שלב 2.
 לאחר הבדיקות אנו ניתן לך אומדן של  הנתונים שנוכל לשחזר. 

 
שלב 3.
 לאחר אישור הלקוח לביצוע עבודת השחזור בע"פ תשלח לך הזמנת עבודה לאישורך.
במידה וכמות הנתונים עד 4 ג"ב יצרבו על DVD או CD מעל כמות זו יידרש הלקוח להביא דיסק חדש או לחילופין יוכל לרוכשו אצלנו על פי הקיים במלאי.
ההזמנה תשלח חזרה למעבדה בפקס כשהיא חתומה על ידי הלקוח.
לפני תחילת העבודה  יופקדו בחשבון המשחזר 50% ממחיר השחזור הנדרש לקראת שחזור נתונים, במידה ולא ישוחזרו הנתונים או חלקם תוחזר המקדמה ללקוח. 

שלב 4.
לאחר  שחזור הנתונים, יוזמן הלקוח למעבדה לצפות בשמות הקבצים \ תיקיות ששחזרו.

שלב 5.
אם בשלב זה אתה מאשר את הנתונים ששוחזרו, תשולם יתרת ההזמנה שעדיין לא שולמה
(50%)  והלקוח יוכל לקבל את הנתונים.  חשבונית מס תשלח ללקוח תוך 14 יום.

שלב 6.
 לאחר מסירת הנתונים נשמור על הנתונים לשם גיבוי למשך 3 ימים בלבד. לאחר מכן, ימחקו הנתונים  ולא תהיה לנו כל אחריות לכל נזק או שייגרם. אם הלקוח צריך את הנתונים שוב עליו לאוספם בתוך יומיים מהתאריך בו נמסרו נתונים על ידינו.


למשלוח מייל– לחץ


                                          טל' 03-6351138  טל' חרום:  052-8626088

רסטור - מומחים לשחזור מידע בישראל - Restor

דיסק קשיח - מהדור החדש

דיסק קשיח - מהדור החדש